Feber (Importfeber)

(A03)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Behandlingsforsøk?

Aktuelt: Debut og utvikling? Symptomer? Utløsende faktorer? Behandlingsforsøk? Vaksiner og malariaprofylakse? Konsekvenser?

Funn: AT? Generell organstatus? Obs. utslett, lymfeknuter, hjertebilyder, lunger, oppfylninger i abdomen

Suppl. us: Hb, LPK, CRP, SR, TPK, ALP, GT, ASAT, ALAT, krea, urinstix Ev. HIV-status el. andre serologiske tester ev.immunologiske teste Ev. RTG thorax? Differensialtelling,

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Behandlingsforsøk?

Aktuelt: Debut og utvikling? Symptomer? Utløsende faktorer? Behandlingsforsøk? Vaksiner og malariaprofylakse? Konsekvenser?

Funn: AT? Generell organstatus? Obs. utslett, lymfeknuter, hjertebilyder, lunger, oppfylninger i abdomen

Suppl. us: Hb, LPK, CRP, SR, TPK, ALP, GT, ASAT, ALAT, krea, urinstix Ev. HIV-status el. andre serologiske tester ev.immunologiske teste Ev. RTG thorax? Differensialtelling,

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • hiv-infeksjon eller annen immunsviktsykdom
  • reiseanamnese
  • symptomer
  • tegn utover febersykdom
Alvorligheten forsterkes dersom pasienten har vært på landsbygda i Afrika eller Sørøst Asia over lengre tid.

Søk i NEL for "Feber (Importfeber)"

Symptomer

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.10.2020

Importfeber under 6 uker uten malariamistanke (veiledende frist 2 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • hiv-infeksjon eller annen immunsviktsykdom
  • reiseanamnese
  • symptomer
  • tegn utover febersykdom

Alvorligheten forsterkes dersom pasienten har vært på landsbygda i Afrika eller Sørøst Asia over lengre tid.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen