Nervekompresjoner O-ex.

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Grad av smerter og funksjonssvikt. Behandlingseffekt.

Funn: Grad av funksjonssvikt

Vurdering: Samsvar mellom klinikk og objektive funn, henviser til...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Grad av smerter og funksjonssvikt. Behandlingseffekt.

Funn: Grad av funksjonssvikt

Vurdering: Samsvar mellom klinikk og objektive funn, henviser til...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av smerter
 • grad av funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn
 • påvist tilstand

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 25.01.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
104 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter
 • grad av funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn
 • påvist tilstand
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter
 • grad av funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn
 • påvist tilstand

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen