Hudoverskudd

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuell: Betydelig hudoverskudd? Sårproblematikk? Sosiale konsekvenser?

Funn: BMI. Omslagsfold > 5 cm?

Vurdering: Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuell: Betydelig hudoverskudd? Sårproblematikk? Sosiale konsekvenser?

Funn: BMI. Omslagsfold > 5 cm?

Vurdering: Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 Henvisning kan ikke vurderes ved manglende data for BMI.
Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • betydelig hudoverskudd
  • sårproblematikk
  • sosial isolasjon på grunn av tilstanden
  • stabil vekt i minst 6 måneder og tidligst 2 år etter bariatrisk kirurgi/ekstremslanking
  • komorbiditet
  • realistiske forventninger
  • allmenntilstand
  • godt motivert og informert pasient
  • godt sosialt tilpasset
  • grad av huddeformitet i forhold til nødvendig innsats for å korrigere
  • omslagsfold større enn 5 cm
 For hudoverskudd rundt øye se her.

Søk i NEL for "Hudoverskudd"

Tilstander

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 16.07.2020
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • betydelig hudoverskudd
  • reduksjon av synsfelt
  • betydelig innskrenket synsfelt som er påvist ved objektive tester
  • betydelig ubehag ved tilstanden

Ved minimalt overskudd gir tilstanden ikke rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
260 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • betydelig hudoverskudd
  • sårproblematikk
  • sosial isolasjon på grunn av tilstanden
  • stabil vekt i minst 6 måneder og tidligst 2 år etter bariatrisk kirurgi/ekstremslanking
  • komorbiditet
  • realistiske forventninger
  • allmenntilstand
  • godt motivert og informert pasient
  • godt sosialt tilpasset
  • grad av huddeformitet i forhold til nødvendig innsats for å korrigere
  • omslagsfold større enn 5 cm

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 16.07.2020

 Sykemelding- generell del