Kjevehulens sykdommer

(D82)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Klinisk bilde og symptomer. Tilstandens alvorlighetsgrad. Psykisk belastning?

Suppl. us: RTG.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Klinisk bilde og symptomer. Tilstandens alvorlighetsgrad. Psykisk belastning?

Suppl. us: RTG.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • klinisk bilde og symptomer
 • komorbiditet
 • alder
 • tilstandens alvorlighetsgrad
 • røntgenfunn
 • psykisk belastning

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.10.2020

Kjevehulens sykdommer (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • klinisk bilde og symptomer
 • komorbiditet
 • alder
 • tilstandens alvorlighetsgrad
 • røntgenfunn
 • psykisk belastning

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.10.2020

 Sykemelding- generell del