Kraniosynostose

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Lav alder.

Aktuelt: Mistanke om økt intrakranielt trykk?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Lav alder.

Aktuelt: Mistanke om økt intrakranielt trykk?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • lav alder (under 12 uker)
Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om økt intrakranielt trykk.

Søk i NEL for "Kraniosynostose"

Tilstander

Andre profesjonelle

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 26.10.2020

Kraniosynostose (veiledende frist 6 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • lav alder (under 12 uker)

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om økt intrakranielt trykk.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen