Postmenopausale blødninger

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet. AT.

Aktuelt: Debut, utvikling og beskr. av symptomer. Østrogenbruk? Konsekvenser?

Funn: Høyde, vekt og BMI. GU. Abdomen . Lymfeknuter? Endometriecytologi.

Suppl. us: Hb, SR, ferritin, leverfunksjonsprøver Ev. ultralyd?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet. AT.

Aktuelt: Debut, utvikling og beskr. av symptomer. Østrogenbruk? Konsekvenser?

Funn: Høyde, vekt og BMI. GU. Abdomen . Lymfeknuter? Endometriecytologi.

Suppl. us: Hb, SR, ferritin, leverfunksjonsprøver Ev. ultralyd?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • anemi
 • graden og varighet av blødning
 • tilleggssymptomer
 • alder
 • varighet av symptomet
 • komorbiditet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

 

 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 17.09.2021

Postmenopausale blødninger (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • anemi
 • graden og varighet av blødning
 • tilleggssymptomer
 • alder
 • varighet av symptomet
 • komorbiditet

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen