Malignitet - øye / orbita

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet. Kjent kreftsykdom?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Synsforstyrrelse?

Funn: Visus. Donders. Pupiller og rød refleks. Synlig tumør periorbitalt?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet. Kjent kreftsykdom?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Synsforstyrrelse?

Funn: Visus. Donders. Pupiller og rød refleks. Synlig tumør periorbitalt?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • type ondartet svulst
  • størrelse
  • lokalisasjon og utbredelse av svulsten

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 25.01.2021

Ondartet sykdom i øyet, orbita eller øyets omgivelser - mistanke (veiledende frist 3 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
3 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • type ondartet svulst
  • størrelse
  • lokalisasjon og utbredelse av svulsten

Basalcellekarsinom kan vente lengre enn malignt melanom.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen