Rekonstruktiv kjeve- / ansiktskirurgi

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Psykiske symptomer? Funksjonsnedsettelse? Kosmetisk sekvele? Alvorlighetsgrad.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Psykiske symptomer? Funksjonsnedsettelse? Kosmetisk sekvele? Alvorlighetsgrad.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • avhengig av defektens alvorlighetsgrad
 • funksjonsnedsettelse
 • komorbiditet
 • alder
 • kosmetisk sekvele
 • psykisk belastning / alvorlige psykiske problemer

Søk i NEL for "Rekonstruktiv kjeve- / ansiktskirurgi"

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.10.2020

Rekonstruktiv kjeve- og ansiktskirurgi (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • avhengig av defektens alvorlighetsgrad
 • funksjonsnedsettelse
 • komorbiditet
 • alder
 • kosmetisk sekvele
 • psykisk belastning / alvorlige psykiske problemer

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.10.2020

 Sykemelding- generell del