SR - høy

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet. AT.

Aktuelt: Grad av SR-økning? Feber? Vekttap? Symptombilde? Funksjonsnivå? Smerter? Immunsvikt?

Funn: Kliniske funn.

Suppl. us: Blodprøvepatologi.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet. AT.

Aktuelt: Grad av SR-økning? Feber? Vekttap? Symptombilde? Funksjonsnivå? Smerter? Immunsvikt?

Funn: Kliniske funn.

Suppl. us: Blodprøvepatologi.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • grad av SR-økning
 • alder
 • feber
 • vekttap
 • symptombilde
 • kliniske funn
 • komorbiditet
 • funksjonsnivå
 • smerter
 • allmenntilstand
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi

Søk i NEL for "SR - høy"

Pasientinformasjon Vis 66 treff »

Annet

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.10.2020

SR - høy (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av SR-økning
 • alder
 • feber
 • vekttap
 • symptombilde
 • kliniske funn
 • komorbiditet
 • funksjonsnivå
 • smerter
 • allmenntilstand
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen