Urinveisinfeksjoner, residiverende

(U71)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Infeksjoner? Vedvarende hematuri? Behov for kateterisering? Risiko for resistente mikrober? Medikamentallergi? Nyresvikt?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Infeksjoner? Vedvarende hematuri? Behov for kateterisering? Risiko for resistente mikrober? Medikamentallergi? Nyresvikt?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • alder
 • infeksjonsfrekvens og alvorlighet
 • vedvarende hematuri
 • behov for kateterisering
 • risiko for resistente mikrober
 • medikamentallergi
 • nyresvikt

Søk i NEL for "Urinveisinfeksjoner, residiverende"

Symptomer Vis 37 treff »

Andre profesjonelle Vis 32 treff »

Sykepleie Vis 16 treff »

Presentasjoner

Annet

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.10.2020

Urinveisinfeksjoner - residiverende (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Disse pasientene vil som regel høre inn under urologi eller gynekologi.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, profylakse og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • infeksjonsfrekvens og alvorlighet
 • vedvarende hematuri
 • behov for kateterisering
 • risiko for resistente mikrober
 • medikamentallergi
 • nyresvikt

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen