Vektstagnasjon/vekttap

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Alder.

Anamnese: AT.

Aktuelt: Diaré? Magesmerter? Patologiske cøliaki- el. stoffskifteprøver?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Alder

Anamnese: AT.

Aktuelt: Diaré? Magesmerter? Patologiske cøliaki- el. stoffskifteprøver?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • alder under 1 år
  • diaré
  • magesmerter
  • nedsatt allmenntilstand
  • patologiske cøliaki- eller stoffskifteprøver
Øyeblikkelig hjelp ved tydelig påvirket allmenntilstand/dehydrering.

Søk i NEL for "Vekttap barn"

Andre profesjonelle

Sykepleie

Presentasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.11.2020

Vektstagnasjon/vekttap (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Avflatet vektkurve - krysset 2 percentiler.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • alder under 1 år
  • diaré
  • magesmerter
  • nedsatt allmenntilstand
  • patologiske cøliaki- eller stoffskifteprøver

Øyeblikkelig hjelp ved tydelig påvirket allmenntilstand/dehydrering.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen